Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA


  Strona główna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Nr Rachunku:

57 1240 2177 1111 0010 5107 2484

Tel. 0833425820

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Oddział Terenowy w Łukowie

Ul. Piłsudskiego 29

21-400 Łuków

NIP 537-19-63-913

Nr Rachunku:

91 1240 2177 1111 0010 5791 1633

Tel. 256310413

 

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

w BIAŁEJ PODLASKIEJ

tel. 083 342 58 20

NUMERY WEWNĘTRZNE:

 

7 – Sekretariat

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

 

 

Dyrektor – Krzysztof Tymoszuk

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

 

Z-ca dyrektora Arkadiusz Maksymiuk

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

 

Stanowisko ds planowania

Mariusz Trzeciak

e-mail: koordynator@wordbp.pl

 

Kierownik Działu Egzaminowania

Andrzej Kacik

e-mail: egzaminator@wordbp.pl

 

1, – Biuro Ewidencji Egzaminów

Z A P I S Y    N A   E G Z A M I N

Biała  Podlaska

 

2, – Biuro Ewidencji Egzaminów

Z A P I S Y    N A   E G Z A M I N

OT  Łuków

 

3 – Stanowisko do spraw kursów i szkoleń.

Justyna Pieńkowska

e-mail: kursy@wordbp.pl

 

4  – Psycholog.

Justyna Pieńkowska

e-mail: kursy@wordbp.pl

 

 

5 – Główna Księgowa

Małgorzata Wójcik

e-mail: ksi@wordbp.pl

 

6 – Kierownik administracyjny

Urszula Wróbel

e-mail: adm@wordbp.pl

 

8 fax

 

7 – Stanowisko do spraw BRD.

e-mail: brd@wordbp.pl

  

ODDZIAŁ TERENOWY w ŁUKOWIE,

tel. 025 6310413

e-mail: otlukow@wordbp.pl

***

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - e-puap:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/WORDBP