Cennik kursów i szkoleń

obowiązuje od dnia 22.07.2015 r.

 1. Opłata za szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uprawniające do anulowania 6 pkt.
 2. Opłata za szkolenie wynosi 300 zł.

 3. Opłata za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani
 4. Opłata za kurs wynosi 400zł

 5. Opłata za szkolenie w zakresie „kierowania ruchem drogowym” uprawniające do niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
 6. Opłata podstawowa za szkolenie wynosi 250 zł.

 7. Opłata za kursy dla kierowców wykonujących transport drogowy- przewóz osób lub przewóz rzeczy:
  1. Kwalifikacja wstępna (280 godz.) – 6900 zł
  2. Kwalifikacja wstępna – metoda e-learning (280 godz.) – 3900 zł
  3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.) – 3300 zł
  4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona – metoda e-learning (140 godz.) – 3000 zł
  5. Kwalifikacja uzupełniająca (70 godz.) – 2000 zł
  6. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz) – 1000 zł
  7. Szkolenie okresowe (35 godz.) – 500 zł
  8. Szkolenie okresowe – metoda e-learning (35 godz.) – 300 zł
 8. Kurs egzaminatorów.
  1. Opłata podstawowa za kurs na zdobycie uprawnień egzaminatora wynosi – 4100 zł
  2. Opłata za wewnętrzny egzamin poprawkowy wynosi:
   • egzamin teoretyczny i praktyczny kat. B – 100 zł
   • egzamin praktyczny za każdą kategorię – 100 zł
 9. Opłata za przeprowadzenie badań psychologicznych kierowców wynosi:
  1. 150 zł – badanie psychologiczne kierowcy
  2. 20 zł – badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie
 10. Opłata za wydanie kopii zaświadczenia z ukończenia dowolnego kursu, szkolenia lub badania wynosi 20 zł.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 8:00 do 16:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Pracownia psychologiczna

od 8:00 do 16:00

Dział szkoleń

od 8:00 do 16:00

Skip to content