Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii przeznaczony jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie organu wydającego prawo jazdy.

Kurs jest prowadzony wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku. Zajęcia realizowane są w ciągu dwóch ośmiogodzinnych spotkań.

Szczegółowy program szkolenia

Dzień pierwszy

 1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczacych prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie.
 3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.
 4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zawnętrznym.

Dzień drugi

 1. Wykład dotyczący odpowiedzialności.
 2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 15 osób.

Terminy szkoleń będą ustalane w miarę napływu zgłoszeń, a uczestnicy będą o nim informowani.

Podstawę do zaliczenia szkolenia i wydania zaświadczenia o odbyciu kursu jest obecność na zajęciach, w związku z tym jest ona obowiązkowa.

Zapisu na szkolenie można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie WORD w Białej Podlaskiej w pok. 108 lub przesyłając dokumenty mailem na adres: kursy@wordbp.pl

Uczestnik kursu ma obowiązek zapoznania się, przed rozpoczęciem zajęć, z regulaminem kursu dostępnym poniżej lub w dziale szkoleń WORD.

Koszt szkolenia – 400 zł. płatne przelewem na rachunek nr 57 1240 2177 1111 0010 5107 2484, lub w kasie WORD przed rozpoczęciem zajęć.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz 155);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2013 r. poz 9) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;

Do zapisu należy dostarczyć:

 1. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszenia uczestnika kursu reedukacyjnego.
 2. Skierowanie wydane przez starostę – (oryginał do wglądu dla osoby przyjmującej zgłoszenie).
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 8:00 do 16:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Pracownia psychologiczna

od 8:00 do 16:00

Dział szkoleń

od 8:00 do 16:00

Skip to content