Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
     
  Regulamin kursu  Kierowcy zawodowego  Instruktora  Egzaminatora  Kier. ruchem drogowym  Punkty karne  Terminy  Ceny  Strona główna

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Tel. 0833425820

KONTAKT 

 

                                                              CENY

                                         (cennik obowiązuje od 22.07.2015r.)

I. Opłata   za   szkolenie  kierowców   naruszających    przepisy   ruchu    drogowego   uprawniające
    do anulowania 6 pkt. 

Opłata za szkolenie wynosi 300zł

II. Opłata   za   kurs  reedukacyjny   w    zakresie   problematyki    przeciwalkoholowej   i
    przeciwdziałania    narkomani

Opłata za kurs wynosi 400zł

III. Opłata  za szkolenie  w zakresie  "kierowania ruchem drogowym"  uprawniające  do niektórych
     czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Opłata podstawowa za szkolenie wynosi 250 zł.

IV. Opłata  za  kursy  dla  kierowców  wykonujących  transport  drogowy- przewóz osób lub przewóz
       rzeczy:

1.   Kwalifikacja wstępna (280 godz.) - 6900 zł

2.   Kwalifikacja wstępna - metoda e-learning (280 godz.) - 3900 zł

3.   Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.) - 3300 zł

4.   Kwalifikacja wstępna przyspieszona - metoda e-learning (140 godz.) - 3000 zł

5.   Kwalifikacja uzupełniająca (70 godz.) - 2000 zł

6.   Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz) - 1000 zł

7.   Szkolenie okresowe (35 godz.) - 500 zł

8.   Szkolenie okresowe - metoda e-learning (35 godz.) - 300 zł

 

 

V. Kurs egzaminatorów. 

1. Opłata podstawowa za kurs na zdobycie uprawnień egzaminatora wynosi – 4100 zł.

 

2. Opłata za wewnętrzny egzamin poprawkowy wynosi:

                                     - egzamin teoretyczny i praktyczny kat. B  - 100 zł

                                     - egzamin praktyczny za każdą kategorię   - 100 zł

VI. Opłata za przeprowadzenie badań psychologicznych kierowców wynosi:  

1) 150 zł - badanie psychologiczne kierowcy.  

3) 20 zł - badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie.

VII. Opłata za wydanie kopii zaświadczenia z ukończenia dowolnego kursu, szkolenia lub badania wynosi 20 zł.  

                                                                                                                                             Powrót