Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
     
  Regulamin kursu  Kierowcy zawodowego  Instruktora  Egzaminatora  Kier. ruchem dorgowym  Punkty karne  Terminy  Ceny  Strona główna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Tel. 0833425820

KONTAKT 

 

               SZKOLENIE KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

     Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej prowadzi ciągłe szkolenie kierowców, którzy za naruszenie przepisów ruchu drogowego zgromadzili w ewidencji prowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji od 6 - 24 punktów karnych.

     Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Osoba zgłaszająca się na szkolenie musi dokładnie znać ilość posiadanych punktów karnych.

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:

a) który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
b) któremu naliczono nie więcej  niż 24 punkty karne.

 Szczegółowy program szkolenia

Lp.

Temat

czas

Metoda

Środki
dydaktyczne
Prowadzący
szkolenie
1.

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

2x45
minut
pogadanka film policjant
ruchu
drogowego
2.  Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych. 45 minut pogadanka film policjant
ruchu
drogowego
3. Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym. 3x45
minut
pogadanka film psycholog

Zaświadczenie   wydane   po   ukończeniu   szkolenia   jest  dokumentem   będącym  podstawą do redukcji
6 punktów karnych z ewidencji kierowcy

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym
2. Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w sprawie  postępowania z kierowcami
    naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Wymagane dokumenty :

1. Zgłoszenie  na  szkolenie. (gotowe  druki  znajdują  się na stronie  internetowej w  dziale do pobrania oraz
    w pokoju numer 108).

2. Kserokopia prawa jazdy.

 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty.

                                                                                                                                              Powrót