Statystyki zdawalności

Tabele, zawierające informacje na temat statystyki zdawalności w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, w rozbiciu na poszczególne kategorie prawa jazdy:

Statystyki od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 268 198 77,34% 58 22,66% 12 4,48%
A1 150 96 66,67% 48 33,33% 6 4%
A2 140 90 68,18% 42 31,82% 8 5,71%
AM 132 77 61,6% 48 38,4% 7 5,3%
B 10052 5295 54,61% 4401 45,39% 356 3,54%
B1 9 5 55,56% 4 44,44% 0 0%
B96
B+E
C 698 445 67,42% 215 32,58% 38 5,44%
C+E
D 56 47 83,93% 9 16,07% 0 0%
T 149 75 53,19% 66 46,81% 8 5,37%
Suma 11654 6328 56,4% 4891 43,6% 435 3,73%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 311 187 62,13% 103 11 114 34,22% 3,65% 37,87% 10 3%
A1 149 78 54,17% 44 22 66 30,56% 15,28% 45,83% 5 3%
A2 160 81 51,92% 70 5 75 44,87% 3,21% 48,08% 4 2%
AM 90 63 70,79% 21 5 26 23,6% 5,62% 29,21% 1 1%
B 13982 5216 37,81% 3545 5033 8578 25,7% 36,49% 62,19% 188 1%
B1 6 5 83,33% 0 1 1 0% 16,67% 16,67% 0 0%
B96 4 3 75% 1 0 1 25% 0 25% 0 0%
B+E 118 90 77,59% 20 6 26 17,24% 5,17% 22,41% 2 2%
C 831 431 53,47% 271 104 375 33,62% 12,9% 46,53% 25 3%
C+E 780 440 57,52% 224 101 325 29,28% 13,2% 42,48% 15 2%
D 47 41 87,23% 4 2 6 8,51% 4,26% 12,77% 0 0%
T 129 56 44,44% 58 12 70 46,03% 9,52% 55,56% 3 2%
Suma 16607 6691 40,91% 4361 5302 9663 26,67% 32,42% 59,09% 253 2%
Statystyki od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 287 218 78,99% 58 21,01% 11 3,83%
A1 170 90 55,21% 73 44,79% 7 4,12%
A2 141 87 64,44% 48 35,56% 6 4,26%
AM 194 101 53,44% 88 46,56% 5 2,58%
B 10144 5127 52,48% 4642 47,52% 375 3,7%
B1 9 5 55,56% 4 44,44% 0 0%
B96
B+E
C 659 408 65,07% 219 34,93% 32 4,86%
C+E
D 57 32 57,14% 24 42,86% 1 1,75%
T 174 65 38,01% 106 61,99% 3 1,72%
Suma 11835 6133 53,82% 5262 46,18% 440 3,72%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 356 217 63,64% 109 15 124 31,96% 4,4% 36,36% 15 4%
A1 134 87 68,5% 28 12 40 22,05% 9,45% 31,5% 7 5%
A2 149 101 70,14% 40 3 43 27,78% 2,08% 29,86% 5 3%
AM 136 105 77,21% 18 13 31 13,24% 9,56% 22,79% 0 0%
B 14114 5175 37,04% 3748 5048 8796 26,83% 36,13% 62,96% 143 1%
B1 4 4 100% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
B96 14 8 61,54% 3 2 5 23,08% 15,38% 38,46% 1 7%
B+E 159 120 75,95% 28 10 38 17,72% 6,33% 24,05% 1 1%
C 645 387 60,75% 157 93 250 24,65% 14,6% 39,25% 8 1%
C+E 643 390 61,22% 170 77 247 26,69% 12,09% 38,78% 6 1%
D 47 37 78,72% 6 4 10 12,77% 8,51% 21,28% 0 0%
T 101 59 59% 39 2 41 39% 2% 41% 1 1%
Suma 16502 6690 41,01% 4346 5279 9625 26,64% 32,36% 58,99% 187 1%
Statystyki od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 270 182 70,82% 75 29,18% 13 4,81%
A1 104 58 56,86% 44 43,14% 2 1,92%
A2 105 76 74,51% 26 25,49% 3 2,86%
AM 149 79 54,48% 66 45,52% 4 2,68%
B 11051 5652 53,14% 4985 46,86% 414 3,75%
B1 13 4 33,33% 8 66,67% 1 7,69%
B+E
C 594 341 61,66% 212 38,34% 41 6,9%
C+E
D 62 40 66,67% 20 33,33% 2 3,23%
T 193 73 39,04% 114 60,96% 6 3,11%
Suma 12541 6505 53,96% 5550 46,04% 486 3,88%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 300 160 57,76% 113 4 117 40,79% 1,44% 42,24% 23 8%
A1 83 58 76,32% 14 4 18 18,42% 5,26% 23,68% 7 8%
A2 141 80 59,26% 52 3 55 38,52% 2,22% 40,74% 6 4%
AM 104 77 74,04% 21 6 27 20,19% 5,77% 25,96% 0 0%
B 14985 5618 38,02% 3940 5217 9157 26,67% 35,31% 61,98% 210 1%
B1 4 4 100% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
B+E 161 120 76,43% 23 14 37 14,65% 8,92% 23,57% 4 2%
C 549 327 61,47% 137 68 205 25,75% 12,78% 38,53% 17 3%
C+E 535 334 63,02% 145 51 196 27,36% 9,62% 36,98% 5 1%
D 43 38 88,37% 4 1 5 9,3% 2,33% 11,63% 0 0%
T 114 52 46,02% 55 6 61 48,67% 5,31% 53,98% 1 1%
Suma 17019 6868 41,01% 4504 5374 9878 26,9% 32,09% 58,99% 273 2%
Statystyki od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 274 166 62,17% 101 37,83% 7 2,55%
A1 98 42 45,16% 51 54,84% 5 5,1%
A2 154 86 58,9% 60 41,1% 8 5,19%
AM 180 67 40,12% 100 59,88% 13 7,22%
B 14334 6073 43,85% 7777 56,15% 484 3,38%
B1 3 2 66,67% 1 33,33% 0 0%
B96
B+E
C 799 304 41,25% 433 58,75% 62 7,76%
C+E
D 63 30 48,39% 32 51,61% 1 1,59%
T 297 68 23,94% 216 76,06% 13 4,38%
Suma 16202 6838 43,81% 8771 56,19% 593 3,66%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 318 147 50,52% 137 7 144 47,08% 2,41% 49,48% 27 8%
A1 63 39 70,91% 11 5 16 20% 9,09% 29,09% 8 13%
A2 181 89 54,6% 71 3 74 43,56% 1,84% 45,4% 18 10%
AM 123 61 53,51% 32 21 53 28,07% 18,42% 46,49% 9 7%
B 15137 5924 39,65% 3548 5470 9018 23,75% 36,61% 60,35% 195 1%
B1 1 1 100% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
B96 2 1 50% 1 0 1 50% 0% 50% 0 0%
B+E 133 95 71,97% 24 13 37 18,18% 9,85% 28,03% 1 1%
C 507 294 58,57% 145 63 208 28,88% 12,55% 41,43% 5 1%
C+E 497 297 60,99% 140 50 190 28,75% 10,27% 39,01% 10 2%
D 24 22 91,67% 1 1 2 4,17% 4,17% 8,33% 0 0%
T 109 62 57,41% 42 4 46 38,89% 3,7% 42,59% 1 1%
Suma 17095 7032 41,8% 4152 5637 9789 24,68% 33,51% 58,2% 274 2%
Statystyki od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 199 111 58,42% 79 41,58% 9 4,52%
A1 99 41 41,84% 57 58,16% 1 1,01%
A2 118 75 64,1% 42 35,9% 1 0,85%
AM 119 38 32,76% 78 67,24% 3 2,52%
B 12270 4904 41,08% 7035 58,92% 331 2,7%
B1 4 1 25% 3 75% 0 0%
B+E
C 955 298 33,15% 601 66,85% 56 5,86%
C+E
D 112 30 27,03% 81 72,97% 1 0,89%
T 199 65 32,83% 133 67,17% 1 0,5%
Suma 14075 5563 40,69% 8109 59,31% 403 2,86%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 212 89 43,41% 111 5 116 54,15% 2,44% 56,59% 7 3%
A1 62 41 66,13% 16 5 21 25,81% 8,06% 33,87% 0 0%
A2 164 76 47,2% 80 5 85 49,69% 3,11% 52,8% 3 2%
AM 68 33 48,53% 26 9 35 38,24% 13,24% 51,47% 0 0%
B 10656 4282 40,66% 2160 4089 6249 20,51% 38,83% 59,34% 125 1%
B1 1 1 100% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
B+E 104 70 67,31% 29 5 34 27,88% 4,81% 32,69% 0 0%
C 515 280 56,22% 139 79 218 27,91% 15,86% 43,78% 17 3%
C+E 578 319 55,96% 174 77 251 30,53% 13,51% 44,04% 8 1%
D 43 30 73,17% 7 4 11 17,07% 9,76% 26,83% 2 5%
T 101 57 56,44% 41 3 44 40,59% 2,97% 43,56% 0 0%
Suma 12504 5278 42,76% 2783 4281 7064 22,55% 34,69% 57,24% 162 1%
Statystyki od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 81 35 45,45% 42 54,55% 4 4,94%
A1 114 29 25,44% 85 74,56% 0 0%
A2 67 32 49,23% 33 50,77% 2 2,99%
AM 12 3 25% 9 75% 0 0%
B 8260 3381 42,03% 4663 57,97% 216 2,62%
B1 8 2 25% 6 75% 0 0%
B+E
C 863 309 36,23% 544 63,77% 30 3,4%
C+E
D 92 35 39,77% 53 60,23% 4 4,35%
T 143 50 35,71% 90 64,29% 3 2,1%
Suma 9660 3876 41,23% 5525 58,77% 259 2,68%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 110 44 40,37% 61 4 65 55,96% 3,67% 59,63% 1 1%
A1 56 29 54,72% 17 7 24 32,08% 13,21% 45,28% 3 5%
A2 86 33 39,76% 48 2 50 57,83% 2,41% 60,24% 3 3%
AM 6 2 40% 3 0 3 60% 0% 60% 1 17%
B 12204 3750 31,67% 2814 5276 8090 23,77% 44,56% 68,33% 364 3%
B1 15 8 57,14% 2 4 6 14,29% 28,57% 42,86% 1 7%
B+E 172 94 58,39% 45 22 67 27,95% 13,66% 41,61% 11 6%
C 688 354 54,29% 189 109 298 28,99% 16,72% 45,71% 36% 5%
C+E 736 364 50% 253 111 364 34,75% 15,25% 50% 8 1%
D 47 38 80,85% 7 2 9 14,89% 4,26% 19,15% 0 0%
T 87 46 53,49% 38 2 40 44,19% 2,33% 46,51% 1 1%
Suma 14207 4762 34,56% 3477 5539 9016 25,24% 40,2% 65,44% 429 3%
Statystyki od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 870 702 84,5% 129 15,5% 39 4,5%
A1 45 34 77,3% 10 22,7% 1 2,2%
B 9605 7114 77,3% 2085 22,7% 406 4,2%
B1 21 9 45% 11 55% 1 4,8%
B+E
C 1007 854 88,5% 111 11,5% 42 4,2%
C+E
D 118 111 95,7% 5 4,3% 2 1,7%
T 161 100 64,5% 55 35,5% 6 3,7%
Suma 11827 8924 78,8% 2406 21,2% 497 4,2%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 994 682 70,7% 124 158 282 12,9% 16,4% 29,3% 30 3%
A1 39 32 82,1% 3 4 7 7,7% 10,3% 17,9% 0 0%
B 18966 5987 32,1% 4470 8196 12666 24% 43,9% 67,9% 313 1,7%
B1 7 5 71,4% 0 2 2 0% 28,6% 28,6% 0 0%
B+E 171 86 51,5% 56 25 81 33,5% 15% 48,5% 4 2,3%
C 1481 724 49,8% 399 331 730 27,4% 22,8% 50,2% 27 1,8%
C+E 1070 528 50,4% 352 167 519 33,6% 16% 49,6% 23 2,1%
D 138 106 77,4% 12 19 31 8,8% 13,9% 22,6% 1 0,7%
T 159 83 53,2% 69 4 73 44,2% 2,6% 46,8% 3 1,9%
Suma 23025 8233 36,4% 5485 8906 14391 24,2% 39,4% 63,6% 401 1,7%
Statystyki od dnia 01-01-2011 do 31-12-2011
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 740 606 83,2% 122 16,8% 12 1,6%
A1 47 36 78,3% 10 21,7% 1 2,1%
B 8347 6420 79,1% 1692 20,9% 235 2,8%
B1 5 3 60% 2 40% 0 0%
B+E
C 758 638 87,3% 93 12,7% 27 3,6%
C+E
D 52 47 92,2% 4 7,8% 1 1,9%
T 72 46 68,7% 21 31,3% 5 6,9%
Suma 10021 7796 80% 1944 20% 281 2,8%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 788 595 77,4% 75 99 174 9,8% 12,9% 22,6% 19 2,4%
A1 50 37 74% 4 9 13 8% 18% 26% 0 0%
B 16638 5195 31,6% 4106 7138 11244 25% 43,4% 68,4% 199 1,2%
B1 4 3 75% 0 1 1 0% 25% 25% 0 0%
B+E 156 78 52,7% 50 20 70 33,8% 13,5% 47,3% 8 5,1%
C 1057 539 51,8% 256 246 502 24,6% 23,6% 48,2% 16 1,5%
C+E 760 375 50,6% 254 112 366 34,3% 15,1% 49,4% 19 2,5%
D 71 47 70,1% 11 9 20 16,4% 13,4% 29,9% 4 5,6%
T 56 38 70,4% 14 2 16 25,9% 3,7% 29,6% 2 3,6%
Suma 19580 6907 35,8% 4770 7636 12406 24,7% 39,5% 64,2% 267 1,4%
Statystyki od dnia 01-01-2010 do 31-12-2010
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 478 410 87,8% 57 12,2% 11 2,3%
A1 43 27 67,5% 13 32,5% 3 7%
B 8165 6325 79,9% 1592 20,1% 248 3%
B+E
C 524 448 90,7% 46 9,3% 30 5,7%
C+E
D 50 45 90% 5 10% 0 0%
T 78 57 75% 19 25% 2 2,6%
Suma 9338 7312 80,8% 1732 19,2% 294 3,1%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 605 397 67,5% 145 46 191 24,7% 7,8% 32,5% 17 2,8%
A1 40 27 67,5% 7 6 13 17,5% 15% 32,5% 0 0%
B 18678 5098 27,8% 5114 8126 13240 27,9% 44,3% 72,2% 340 1,8%
B+E 107 52 48,6% 41 14 55 38,3% 13,1% 51,4% 0 0%
C 826 410 50,6% 225 175 400 27,8% 21,6% 49,4% 16 1,9%
C+E 766 345 46,3% 291 109 400 39,1% 14,6% 53,7% 21 2,7%
D 63 43 68,3% 9 11 20 14,3% 17,5% 31,7% 0 0%
T 102 51 52,6% 44 2 46 45,4% 2,1% 47,4% 5 4,9%
Suma 21187 6423 30,9% 5876 8489 14365 28,3% 40,8% 69,1% 399 1,9%
Statystyki od dnia 01-01-2009 do 31-12-2009
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 602 481 84,8% 86 15,2% 35 5,8%
A1 27 24 88,9% 3 11,% 0 0%
B 11372 8542 78,5% 2334 21,5% 496 4,4%
B+E
C 1332 1130 89% 140 11% 62 4,7%
C+E
D 70 66 95,7% 3 4,3% 1 1,4%
T 117 81 70,4% 34 29,6% 2 1,7%
Suma 13520 10324 79,9% 2600 20,1% 596 4,4%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 611 460 76,5% 88 53 141 14,6% 8,8% 23,5% 10 1,6%
A1 28 23 85,2% 1 3 4 3,7% 11,1% 14,8% 1 3,6%
B 28274 7831 28,2% 7166 12817 19983 25,8% 46,1% 71,8% 460 1,6%
B+E 123 74 63,2% 30 13 43 25,6% 11,1% 36,8% 6 4,9%
C 2206 1132 52,3% 502 532 1034 23,2% 24,6% 47,7% 40 1,8%
C+E 1825 867 49% 676 227 903 38,2% 12,8% 51% 55 3%
D 104 70 67,3% 16 18 34 15,4% 17,3% 32,7% 0 0%
T 114 73 65,2% 35 4 39 31,3% 3,6% 34,8% 2 1,8%
Suma 33285 10530 32,2% 8514 13667 22181 26% 41,8% 67,8% 574 1,7%
Statystyki od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 551 430 83,3% 86 16,7% 36 6,4%
A1 25 20 80% 6 20% 0 0%
B 12970 9601 78,7% 2599 21,3% 770 5,9%
B+E
C 1576 1332 90,2% 145 9,8% 99 6,3%
C+E
D 114 98 93,3% 7 6,7% 9 7,9%
T 111 68 66,7% 34 33,3% 9 8,1%
Suma 15347 11549 80,1% 2876 19,9% 922 6%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 530 400 76,9% 89 31 120 17,1% 6% 23,1% 10 1,9%
A1 23 18 78,3% 3 2 5 13% 8,7% 21,7% 0 0%
B 23090 6621 29,2% 5808 10283 16091 25,6% 45,3% 70,8% 378 1,6%
B+E 120 57 51,4% 47 7 54 42,3% 6,3% 48,6% 9 7,5%
C 2537 1268 50,8% 733 495 1228 29,4% 19,8% 49,2% 41 1,6%
C+E 1926 956 51,5% 709 192 901 38,2% 10,3% 48,5% 69 3,6%
D 140 93 66,9% 29 17 46 20,9% 12,2% 33,1% 1 0,7%
T 98 61 64,2% 34 0 34 35,8% 0% 35,8% 3 3,1%
Suma 28464 9474 33,9% 7452 11027 18479 26,7% 39,4% 66,1% 511 1,8%
Statystyki od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007
Kat. Liczba egzaminów teoretycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. Nieprzepr.
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
A 454 344 79,6% 88 20,4% 22 4,8%
A1 10 7 70% 3 30% 0 0%
B 10561 7786 77,9% 2215 22,1% 560 5,3%
B+E
C 1018 881 90,8% 89 9,2% 48 4,7%
C+E
D 88 84 96,6% 3 3,4% 1 1,1%
T 93 48 55,8% 38 44,2% 7 7,5%
Suma 12224 9150 79% 2436 21% 638 5,2%

 

Kat. Liczba egzaminów praktycznych
Ogółem Wyn. Poz. Wyn. neg. – Plac/Miasto/Suma Nieprzepr.
Ogółem % P M S % P % M % S Ogółem %
A 450 332 75,8% 89 17 106 20,3% 3,9% 24,2% 12 2,7%
A1 8 8 100% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
B 18344 5587 31% 4986 7429 12415 27,7% 41,3% 69% 342 1,9%
B+E 128 62 52,1% 52 5 57 43,7% 4,2% 47,9% 9 7%
C 1391 772 56,5% 114 180 594 30,3% 13,2% 43,5% 25 1,8%
C+E 1046 550 54,1% 398 69 467 39,1% 6,8% 45,9% 29 2,8%
D 110 82 75,9% 22 4 26 20,4% 3,7% 24,1% 2 1,8%
T 69 36 55,4% 29 0 29 44,6% 0% 44,6% 4 5,8%
Suma 21546 7429 35,2% 5990 7704 13694 28,4% 36,5% 64,8% 423 2%

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content