Informujemy, że w 2019 r. dni:

  • 2 maja,
  • 21 czerwca,
  • 16 sierpnia,
  • 27 grudnia,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami wolnymi od pracy;

  • 11 maja,
  • 1 czerwca,
  • 24 sierpnia,
  • 14 grudnia,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami pracującymi.

Skip to content