Aktualności

Komunikat

W dniach 21-23.12.2022r. w WORD Biała Podlaska będą odbywać się ustawowo obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. W tych dniach zapisy na egzamin w WORD Biała Podlaska będą możliwe tylko i wyłącznie przez Internet.W OT Łuków zapisy stacjonarne...

czytaj dalej

Informacja dotycząca wynajmu placu

Odpłatny wynajem placu manewrowego w WORD Biała Podlaska w grudniu będzie możliwy dla OSK od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 7:00 7:00 - 7:30 16:00 - 16:30 16:30 - 17:00 W sobotę 10 oraz 17 grudnia: 7:00 - 7:30 Rezerwacja dostępna jest dla OSK pod numerem...

czytaj dalej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej

Podstawowym zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej jest przeprowadzanie egzaminów państwowych dla osób:

 

  • Ubiegających się o prawo jazdy (we wszystkich kategoriach).
  • Ubiegających się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą.
  • Podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.

WORD podejmuje również przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, do których należą:

 

  • Inicjowanie akcji o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym współudział w programie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gambit Lubelski.
  • Prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
  • Popularyzację zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na następujące kursy i szkolenia:

Z
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Biała Podlaska

23.01.2023r. – 24.01.2023r . godzina 9:00
27.02.2023r. – 28.02.2023r. godzina 9:00

Łuków

25.01.2023r. – 26.01.2023r. godzina 9:00
23.02.2023r. – 24.02.2023r. godzina 9:00

Z
Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Biała Podlaska

22.02.2023r. godzina 9:00

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content