Rezygnacja z egzaminu

  Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego

  Informacje dotyczące egzaminu

  Zwracam się z prośbą o anulowanie terminu egzaminu kategorii

  Wyznaczonego na dzień: w

  Prośbę swoją motywuję tym, iż2:


  Oświadczam, iż:

  Uwagi:

  1. Podanie można złożyć nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Przyjmowanie i rozpatrywanie podań odbywa się w godzinach pracy WORD w Białej Podlaskiej, przy czym w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (rezygnacje składane za pośrednictwem e-mail, fax lub pocztą, na najbliższy dzień roboczy) do godziny 15:15.
  2. Wypełnić w przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających zachowanie 2 dniowego terminu, którym mowa w pkt 1). W takim przypadku do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie podanych w nim okoliczności.

  WORD jest czynny w godzinach:

  Egzaminy

  od 7:50 do 20:00

  Zapisy na egzamin

  od 8:00 do 15:30

  Skip to content