ZARZĄDZENIE NR 13/2014

 

D Y R E K T O R A
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO
w Białej Podlaskiej

 

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie ustalenia misji, wizji oraz kodeksu etyki Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

 

Na podstawie §4 pkt 3 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/659/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31
marca 2014r., zarządza się, co następuje :

§ 1
Misją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej jest oferowanie usług w
zakresie egzaminowania, szkoleń i badań psychologicznych kierowców na najwyższym poziomie oraz
prowadzenie wszelkich działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2
Wizją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej jest wysoka jakość
oferowanych usług i kompleksowa ich realizacja, która gwarantuje spełnienie oczekiwań naszych
klientów

§ 3
Wprowadza się kodeks etyki pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej
Podlaskiej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content