WNIOSEK O UDZIAŁ W SZKOLENIU W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

  Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego

  * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać datę urodzenia.

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dodaj kolejną osobę

  Dane z dowodu osobistego

  Miejsce zamieszkania

  Dane kontaktowe

  Rodzaj kursu

  pracowników kolejowych na przejazdach kolejowychosób wykonujących roboty na drodze oraz osób działających w imieniu zarządcy drogiosób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscukierujących autobusem szkolnym związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dziecistrażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Pożarnejosób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku przemarszu procesji, pielgrzymki, innej zorganizowanej grupypracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiejpilotów przejazdu pojazdu nienormatywnegoczłonków zespołu ratownictwa medycznegostrażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej

  Wypełnij poniższe dane, jeżeli chcesz otrzymać fakturę

  Oświadczam, iż:

  WORD jest czynny w godzinach:

  Egzaminy

  od 7:50 do 20:00

  Zapisy na egzamin

  od 8:00 do 15:30

  Skip to content