WNIOSEK O UDZIAŁ W SZKOLENIU W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego

* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać datę urodzenia.

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dodaj kolejną osobę

Dane z dowodu osobistego

Miejsce zamieszkania

Dane kontaktowe

Rodzaj kursu

pracowników kolejowych na przejazdach kolejowychosób wykonujących roboty na drodze oraz osób działających w imieniu zarządcy drogiosób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscukierujących autobusem szkolnym związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dziecistrażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Pożarnejosób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku przemarszu procesji, pielgrzymki, innej zorganizowanej grupypracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiejpilotów przejazdu pojazdu nienormatywnegoczłonków zespołu ratownictwa medycznegostrażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej

Wypełnij poniższe dane, jeżeli chcesz otrzymać fakturę

Oświadczam, iż:

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content