Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej

Dane kontaktowe

ul. Orzechowa 60
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342 58 20
sekretariat@wordbp.pl

NIP
537-19-63-913

Nr rachunku
57 1240 2177 1111 0010 5107 2484

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Oddział terenowy Łuków

Dane kontaktowe

ul. Piłsudskiego 29
21-400 Łuków

tel. 25 631 04 13
otlukow@wordbp.pl

NIP
537-19-63-913

Nr rachunku
91 1240 2177 1111 0010 5791 1633

Numery wewnętrzne:

1 – Biuro Ewidencji Egzaminów

ZAPISY NA EGZAMIN
Biała Podlaska

2 – Biuro Ewidencji Egzaminów

ZAPISY NA EGZAMIN
OT Łuków

3 – Stanowisko ds. kursów i szkoleń

e-mail: kursy@wordbp.pl

4 – Psycholog

e-mail: kursy@wordbp.pl

5 – Główna Księgowa

e-mail: ksi@wordbp.pl

6 – Kierownik administracyjny

e-mail: adm@wordbp.pl

7 – Stanowisko ds. BRD

e-mail: brd@wordbp.pl

7 – Sekretariat

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

8 – Faks

Dyrektor

Igor Dzikiewicz

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

Z-ca dyrektora

Arkadiusz Maksymiuk

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

Kierownik działu egzaminowania
Egzaminator koordynator

Mariusz Trzeciak

e-mail: koordynator@wordbp.pl

Kierownik Działu Administracyjnego
Egzaminator nadzorujący

Andrzej Kacik

e-mail: egzaminator@wordbp.pl

Skip to content