WNIOSEK O UDZIAŁ W KURSIE REEDUKACYJNYM W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego

* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać datę urodzenia.

Miejsce zamieszkania

Dane kontaktowe

Prosimy o wpisanie danych z prawa jazdy

Kategorie (pozycja nr 9)
AMA1A2AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDET

Decyzja administracyjna wydana przez Starostę

Wypełnij poniższe dane, jeżeli chcesz otrzymać fakturę

Oświadczam, iż:

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content