WNIOSEK O UDZIAŁ W KURSIE REEDUKACYJNYM W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

  Zwracam się o wpisanie na listę uczestników kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w

  Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego

  * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać datę urodzenia.

  Miejsce zamieszkania

  Dane kontaktowe

  Posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii:
  AMA1A2AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDETuprawnienia do kierowania tramwajem

  Decyzja administracyjna wydana przez Starostę

  Wypełnij poniższe dane, jeżeli chcesz otrzymać fakturę

  Oświadczam, iż:

  WORD jest czynny w godzinach:

  Egzaminy

  od 7:50 do 20:00

  Zapisy na egzamin

  od 8:00 do 15:30

  Skip to content