Cennik kursów i szkoleń

obowiązuje od dnia 22.07.2015 r.

  1. Opłata za szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uprawniające do anulowania 6 pkt.

Opłata za szkolenie wynosi 300 zł.

Biała Podlaska
numer rachunku do wpłat:
57 1240 2177 1111 0010 5107 2484

Łuków
numer rachunku do wpłat:
91 1240 2177 1111 0010 5791 1633

  1. Opłata za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani

Opłata za kurs wynosi 400zł

Nr rachunku do wpłat:
57 1240 2177 1111 0010 5107 2484

  1. Opłata za szkolenie w zakresie “kierowania ruchem drogowym” uprawniające do niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Opłata podstawowa za szkolenie wynosi 250 zł.

 1. Opłata za kursy dla kierowców wykonujących transport drogowy- przewóz osób lub przewóz rzeczy:
  1. Kwalifikacja wstępna (280 godz.) – 6900 zł
  2. Kwalifikacja wstępna – metoda e-learning (280 godz.) – 3400 zł
  3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.) – 2700 zł
  4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona – metoda e-learning (140 godz.) – 2400 zł
  5. Kwalifikacja uzupełniająca (70 godz.) – 2000 zł
  6. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz) – 1000 zł
  7. Szkolenie okresowe (35 godz.) – 500 zł
  8. Szkolenie okresowe – metoda e-learning (35 godz.) – 300 zł
 2. Kurs egzaminatorów.
  1. Opłata podstawowa za kurs na zdobycie uprawnień egzaminatora wynosi – 4100 zł
  2. Opłata za wewnętrzny egzamin poprawkowy wynosi:
   • egzamin teoretyczny i praktyczny kat. B – 100 zł
   • egzamin praktyczny za każdą kategorię – 100 zł
 3. Opłata za przeprowadzenie badań psychologicznych kierowców wynosi:
  1. 150 zł – badanie psychologiczne kierowcy
  2. 20 zł – badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie
 4. Opłata za wydanie kopii zaświadczenia z ukończenia dowolnego kursu, szkolenia lub badania wynosi 20 zł.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 8:00 do 16:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Pracownia psychologiczna

od 8:00 do 16:00

Dział szkoleń

od 8:00 do 16:00

Skip to content