Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Kliknij w TWOJE PUNKTY KARNE i sprawdź ile masz punktów karnych

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:

 • który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
 • któremu naliczono nie więcej niż 24 punkty karne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 1.  Ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy.
 2. Potwierdzenie dokonania wpłaty.

  Opłata za szkolenie wynosi 950 zł.

  Liczba miejsc jest ustawowo ograniczona i wynosi 15 osób na jeden termin. W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zapisanie się na szkolenie i dokonanie opłaty.

  WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE SZKOLENIA:
  tel. 690-456-456 , 83 342 58 20,  lub e-mail: sekretariat@wordbp.pl


WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content