Informujemy, że WORD Biała Podlaska oraz OT Łuków będzie zamknięty w dniach: 02.05.2022r. oraz 17.06.2022r. Dniami pracującymi będą natomiast soboty: 07.05.2022r. oraz 11.06.2022r.

Informujemy także, iż w WORD Biała Podlaska oraz w OT Łuków można już zapisywać się na test kwalifikacyjny. Do tzw. egzaminu z kwalifikacji wstępnej można przystąpić po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego – rozumie się przez to kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą i kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną

Niezbędne do zapisu jest posiadanie m.in PKZ – Profilu Kierowcy Zawodowego, który trzeba uzyskać w wydziale komunikacji starostwa.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury wynosi 50 złotych.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozporządzeniu:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Skip to content