Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani.

Przewidywany termin kursu: 04 – 05 luty 2019 r.
– (w przypadku braku wymaganej ilości uczestników termin może ulec zmianie).

Informujemy również o możliwości przeprowadzenia badań psychologicznych kierowców w naszej pracowni psychologicznej.

Więcej informacji.

Karta zgłoszenia na kurs.

Regulamin organizacyjny kursu.

Skip to content