Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska Ogłasza sprzedaż środków trwałych będących własnością WORD w Białej Podlaskiej.

Przedmiot sprzedaży:

Marka: SUZUKI

Model pojazdu: SWIFT 1.2 VVT MR’14 E5

Wersja: Comfort Plus

Nr rejestracyjny: LB 58155 Rok prod.: 2015, data pierwszej rejestracji: 13.04.2016r.

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TSMNZC72S00625350

Zasady składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego SUZUKI SWIFT”. Oferta składana jest w formie pisemnej według poniższego wzoru:

Prosimy wydrukować i uzupełnić koniecznie 2. STRONY

Termin składania ofert:
19 listopada 2021r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie wszystkich ofert nastąpi 19.11.2021r. o godzinie 10:15 w pokoju nr. 2 . WORD wybierze ofertę z najwyższą zadeklarowaną kwotą zakupu.

Oferty należy składać w siedzibie WORD w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej 60, 21-500 Biała Podlaska, sekretariat pokój nr. 1

Szczegółowe informacje techniczne na temat przedmiotu ogłoszenia można uzyskać pod nr. telefonu 609 874 990 – Andrzej Kacik lub elektroniczne pod adresem e-mail sekretariat@wordbp.pl

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu.

 Nie będzie zawierała wymaganych danych lub będą one niekompletne, nieczytelne bądź będą budziły wątpliwości, zaś wyjaśnienie wątpliwości będzie prowadziło do uznania za złożenie nowej oferty.

 Uczestnik nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej : 12 500 zł.

Pliki do pobrania:

Skip to content