Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje, że 20 czerwca 2024r. organizuje kurs i egzamin na kartę rowerową dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie wypełnionego wniosku, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego na adres sekretariat@wordbp.pl lub osobiste doręczenie do sekretariatu WORD Biała Podlaska ul. Orzechowa 60 oraz dokonanie opłaty.

Wniosek do pobrania

cena kursu – 150 zł.

Numer konta bankowego dla opłat za kurs: 57 1240 2177 1111 0010 5107 2484

W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko dziecka, istnieje także możliwość zapłaty w kasie WORD.

Informacje pod nr tel. 83 342 58 20 , 690 456 456

Zapisy do dnia 17 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej Dz. U. z 2013r. poz. 512.

Skip to content