Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje, iż przy zachowaniu wszelkich możliwych  standardów sanitarnych wymaganych przez przepisy prawne i zalecenia ochrony przeciwepidemicznej wznawiamy egzaminy teoretyczne oraz praktyczne na prawo jazdy w WORD Biała Podlaska oraz w OT Łuków.

– Od dnia 4 maja 2020 r. uruchamiamy egzaminy praktyczne na kategorie prawa jazdy  A, A1, A2, AM, B+E, C, C+E, T oraz D

– Od dnia 4 maja  2020 r. uruchamiamy egzaminy teoretyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy

Od 30 kwietnia 2020 roku zapisy na egzamin teoretyczny  na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz na egzamin praktyczny  kat. prawa jazdy  A, A1, A2, AM, B+E, C, C+E, T oraz D będą możliwe przez internet oraz  telefonicznie:

  • Biała Podlaska, tel. 83 342 58 20

  • Łuków, tel. 25 631 04 13

Od 4 maja 2020 roku będą możliwe zapisy stacjonarne na powyższe egzaminy zarówno w Białej Podlaskiej i w OT Łuków.

O terminie wznowienia zapisów oraz przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B poinformujemy 6 maja 2020 roku.

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, chcąc zapewnić Państwu jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej podaje zasady stosowane na terenie Ośrodka w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Terenowym w Łukowie, które będą obowiązywały do odwołania:

W trosce o Państwa bezpieczeństwo należy zapoznać się uważnie z poniższymi zasadami
przed wizytą w naszym Ośrodku.

1. Osoby zakażone Sars-Cov-2, objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub mające objawy chorobowe np. gorączka, kaszel, katar, duszności – NIE MOGĄ wejść na teren WORD. Egzaminy dla takich osób nie będą przeprowadzane w tym czasie. W takich sytuacjach prosimy o uprzedni telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Klienta, odpowiednio w:
· Biała Podlaska, tel. 83 342 58 20 , sekretariat@wordbp.pl
· Łukowie, tel. 25 631 04 13 , otlukow@wordbp.pl

2. Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby przystępujące w danym dniu
do egzaminu lub szkolenia – bez osób towarzyszących – nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną.

3. Bezpośrednio przed wejściem do budynku WORD należy dokładnie zdezynfekować dłonie – dozownik z odpowiednim płynem znajduję się przed głównym wejściem do budynku.

4. Osoby przystępujące do egzaminu lub szkolenia zobowiązane są do noszenia zarówno w budynku jak i w pojeździe egzaminacyjnym maseczki zasłaniającej dokładnie usta i nos – należy użyć nowej maseczki jednorazowej samodzielnie zakupionej. Ze względu na specyfikę egzaminu lub szkolenia nie można wykorzystywać do tego celu elementów garderoby (np. chust, szalików). Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy również użycie rękawiczek jednorazowych (np. lateksowych lub nitrylowych).

5. W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem egzaminu lub szkolenia osobom zdającym, w sposób bezkontaktowy, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną dopuszczone do egzaminu lub szkolenia.

6. WORD Biała Podlaska nie udostępnia kasków ochronnych na czas egzaminu praktycznego kategorii AM, A1, A2 i A. Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać własny kask z odpowiednim atestem oraz słuchawki z mikrofonem, jakie zwykle są dołączane do telefonów komórkowych.

7. W poczekalni może przebywać jednocześnie nie więcej niż 10 osób w WORD Biała Podlaska i nie więcej niż 5 osób w OT Łuków.

8. W trakcie przebywania na terenie Ośrodka należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu od innych osób – nie mniej niż 2 metry.

9. Zapisy na egzamin odbywają się głównie w formie telefonicznej lub za pomocą strony internetowej www.wordbp.pl

10. Egzaminy teoretyczne w WORD Biała Podlaska na wszystkie kategorie prawa jazdy odbywać się będą dla maksymalnie 4 osób jednocześnie, a w OT Łuków dla maksymalnie 3 osób jednocześnie.

11. Po zakończeniu egzaminu lub szkolenia należy niezwłoczne opuścić teren WORD.

12. W szkoleniach i kursach organizowanych w sali wykładowej WORD Biała Podlaska może uczestniczyć jednocześnie do 10 osób. W sali w WORD Łuków do 5 osób.

13. Wstęp – pomimo zakazu określonego w pkt.1- na teren WORD osoby zakażonej chorobą zakaźną Sars-COVID-19 może powodować narażenie na zakażenie innych osób i jej odpowiedzialność karną przewidzianą w przepisie art. 161 §3 k.k. zagrożoną karą od 1 roku do lat 10 pozbawienia wolności.

14. Każda osoba przebywająca na terenie WORD przystępująca w danym dniu do egzaminu, kursu lub szkolenia składa bezpośrednio po przyjściu pisemne oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznał- /-am /-em się i akceptuję >Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych oraz kursów i szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej< oraz nie jestem objęt-/-a/-y kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i nie posiadam objawów chorobowych koronawirusa Sars-Cov-2 takich jak: gorączka, kaszel, katar, duszności”.

15. Po każdym egzaminie lub szkoleniu pojazdy egzaminacyjne i sala szkoleniowa
są dezynfekowane.

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO w Białej Podlaskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

Skip to content