Festyn rodzinny w WORD

06 czerwca 2010

Kontynuując cykl działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 5 czerwca 2010 r. WORD Biała Podlaska zorganizował Festyn Rodzinny dla wszystkich mający na celu podnoszenie wiedzy na temat zasad i umiejętności bezpiecznego stosowania przepisów ruchu drogowego.

Impreza odbyła się przy merytorycznym wsparciu:

 • Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej:
  • Wydział Ruchu Drogowego,
  • Wydział Prewencji;
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej;
 • Sekcji Motocyklowej „GROM” Automobilklubu Bialskopodlaskiego;
 • Studenckiego Koła Naukowego „eRka” działającego w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
 • Przedszkola Samorządowego Nr 15 im. Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej;
 • Samorządowego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 im. Jana Brzechwy w Białej Podlaskiej.

W trakcie trwania Festynu odbyły się konkurencje sportowe, prowadzone przez panie przedszkolanki z zaprzyjaźnionych przedszkoli, podczas których zawodnicy musieli wykazać się praktyczną umiejętnością, zwinnością i siłą. Po podsumowaniu wyników Dyrektor WORD Pan Zbigniew Kot, podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę organizacyjną oraz wręczył nagrody uczestnikom konkurencji sportowych.

Podczas trwania festynu można było obejrzeć pokazy:

 • motocykli – przeprowadzone przez sekcję Motocyklową „GROM” Automobilklubu Bialskopodlaskiego;
 • tresurę psa policyjnego, którą prowadził policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – Wydziału Prewencji;
 • sprzętu strażackiego oraz działań z dziedziny ratownictwa techniczno – drogowego przeprowadzonego przez strażaków z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej z Białej Podlaskiej,
 • sprzętu policyjnego (motocykl, radiowóz, wideo rejestrator) przygotowane przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – Wydziału Ruchu Drogowego,
 • symulacji wypadku drogowego i udzielania pierwszej pomocy – zorganizowany przez studentów Koła Naukowego „eRka” działającego w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pod kierunkiem Pani Anny Ślifirczyk.

Dla wszystkich zebranych przygotowaliśmy słodki poczęstunek oraz napoje, można było również skorzystać z porad przedstawicieli wszystkich przybyłych instytucji.

Najwięcej radości sprawiła dzieciom przejażdżka bryczką wśród dorosłych, powodzeniem cieszyły się próby sprawnościowe wykonywane samochodami z talerzem stewarta oraz na trolejach.

Celem imprezy było:

 • utrwalenie znajomości znaków drogowych obowiązujących uczestników ruchu drogowego,
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat przepisów ruchu drogowego,
 • utrwalenie właściwej postawy uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność zachowania się w nagłych wypadkach na drodze,
 • kształtowanie postawy w jaki sposób pomóc sobie i innym w trudnych sytuacjach.
Skip to content