Informacja o turniejach BRD w Powiecie Bialskim

28 maja 2015

Tradycyjnie na wiosnę także i w 2015 roku odbyły się Eliminacje Ogólnopolskich Turnieji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .Rozgrywki toczyły się na szczeblu powiatowym.

Organizatorami tegorocznych Eliminacji Turniejów BRD oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego byli: Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Klub Motocyklowy „GROM”, Automobilklub Bialskopodlaski, Urząd Gminy Piszczac, Urząd Gminy Zalesie, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu, Dyrektor UNIQA Biała Podlaska.

Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty przygotował dyplomy dla wszystkich uczestników poszczególnych Eliminacji.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej pod kierownictwem Pana Andrzeja Zająca – Sędziego Głównego przeprowadzali etapy poszczególnych Eliminacji Turniejów

Swój wkład, podobnie jak w latach ubiegłych mieli także Studenci Ratownictwa Medycznego z Koła Naukowego „Erka” kierowanego przez Panią dr Annę Ślifirczyk, działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w składzie: Piotr Sadowski i Sebastian Niczyporuk.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu miał miejsce Finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół gimnazjalnych z Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska. Jego współorganizatorami byli: Urząd Gminy Piszczac oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu.

Swoich umiejętności próbowali uczniowie 12 trzyosobowych drużyn.

I miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu przy Zespole Szkół w Zalesiu w składzie:
– Piotr Korniluk,
– Szymon Dobrowolski,
– Paweł Korniluk,

Opiekunem grupy była Pani Mirosława Jaśkiewicz.

Drużyna odebrała puchar i nagrodę ufundowaną przez Pana Tadeusza Łazowskiego – Starostę Powiatu Bialskiego .

II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im Unitów Podlaskich w Łomazach w składzie:
– Michał Kowieski,
– Dominika Golba,
– Aleksandra Sacharczuk,

Opiekunem grupy była Pani Marta Bednaruk – Bańkowska.

Drużyna otrzymała puchar i nagrodę ufundowaną przez Pana Kamila Kożuchowskiego – Wójta Gminy Piszczac.

III miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 im Papierza Jana Pawła II w Piszczacu w składzie:
– Karol Woromiej,
– Piotr Piotrowski,
– Jarosław Czernik,

Opiekunem grupy była Pani Anna Zalewska.

Drużyna otrzymała puchar i nagrodę ufundowaną przez Pana Arkadiusza Maksymiuka – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

I miejsce – Paweł Korniluk i Szymon Dobrowolski z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu.

Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

II miejsce – Michał Kowieski z Publicznego Gimnazjum im Unitów Podlaskich w Łomazach.

Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

III miejsce – Piotr Korniluk z Publicznego Gimnazjum z Zalesia.

Nagrodę ufundował Pan Bogumił Lubański – Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.

17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Zalesiu miał miejsce Finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego. Jego współorganizatorami byli: Urząd Gminy Zalesie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu.

Do turnieju stanęły 23 czteroosobowe drużyny.

I miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Zalesiu przy Zespole Szkół w Zalesiu w składzie:
– Michał Haponiuk,
– Damian Maksymiuk,
– Patrycja Łukaszuk,
– Ewa Sebastianiuk,

Opiekunem grupy był Pan Adrian Kamiński.

Drużyna odebrała puchar i nagrodę ufundowaną przez Pana Tadeusza Łazowskiego – Starostę Powiatu Bialskiego.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach w składzie:
– Marcin Chwesiuk,
– Łukasz Chwesiuk,
– Julia Popis,
– Aleksandra Śreniawska,

Opiekunem grupy była Pani Ewa Stawska.

Drużyna otrzymała puchar i nagrodę ufundowaną przez Pana Jana Sikorę – Wójta Gminy Zalesie.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej w składzie:
– Karolina Dobrzyńska,
– Agnieszka Rudzka,
– Przemysław Głowacki,
– Bartłomiej Kurowski,

Opiekunem drużyny był Pan Krzysztof Pieńkosz.

Puchar i nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

I miejsce – Michał Haponiuk ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Nagrodę ufundował Pan Wojciech Kołodyński – Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu.

II miejsce – Damian Maksymiuk ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Nagrodę ufundował Pan Wojciech Kołodyński – Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu.

III miejsce – Ewa Sebastianiuk ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Nagrodę ufundował Pan Bogumił Lubański – Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.

25 kwietnia 2015 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej odbył się finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Swoich umiejętności próbowali uczniowie z 6 trzyosobowych drużyn.

I miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej w składzie:
– Karol Derlukiewicz,
– Dariusz Golczewski,
– Marcin Hołownia,

Opiekunem grupy był Pan Sławomir Oleszczuk.

Drużyna odebrała puchar i nagrodę ufundowaną przez Pana Dariusza Stefaniuka – Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół im Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim w składzie:
– Mateusz Jeruzalski,
– Kamil Litwiniuk,
– Tomasz Tarkowski,

Opiekunem grupy był Pan Mariusz Demianiuk.

Drużyna otrzymała puchar i nagrodę ufundowaną przez Pana Tadeusza Łazowskiego – Starostę Powiatu Bialskiego.

III miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim w składzie:
– Mikołaj Dąbrowski,
– Norbert Woch,
– Adrian Matejek,

Opiekunem drużyny był Pan Hubert Męczyński.

Puchar i nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

I miejsce – Karol Derlukiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej.

Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

II miejsce – Kamil Litwiniuk z Zespołu Szkół im Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

III miejsce – Adrian Matejek z Liceum Ogólnokształcącego im gen. Wł. Śikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim .

Nagrodę ufundował Pan Bogumił Lubański – Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.

Zwycięskie drużyny pojadą na Eliminacje Wojewódzkie Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które objęte są honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego:

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu w składzie:
– Michał Haponiuk,
– Damian Maksymiuk,
– Patrycja Łukaszuk,
– Ewa Sebastianiuk,

pod opieką Pana Adriana Kamińskiego weźmie udział w Eliminacjach Wojewódzkich, które odbędą się 27 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Krynce.

Drużyna z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu w składzie:
– Piotr Korniluk,
– Szymon Dobrowolski,
– Paweł Korniluk,

pod opieką Pani Mirosławy Jaśkiewicz weźmie udział w Eliminacjach Wojewódzkich, które odbędą się w dniu 22 maja 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą.

Drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej w składzie:
– Karol Derlukiewicz,
– Dariusz Golczewski,
– Marcin Hołownia,

pod opieką Pana Sławomira Oleszczuka weźmie udział w Eliminacjach Wojewódzkich, które 26 maja 2015 roku zostaną rozegrane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie.

Pragniemy serdecznie podziękować współorganizatorom tegorocznych Turniejów za profesjonalne przygotowanie imprez, wspaniałą, życzliwą atmosferę i zapewnienie uczestnikom troskliwej opieki przez cały czas trwania zawodów, a mianowicie:

– Panu Dariuszowi Dudzikowi – Komendantowi Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
– Panu Tadeuszowi Łazowskiemu – Staroście Powiatu Bialskiego,
– Panu Dariuszowi Stefaniukowi – Prezydentowi Miasta Biała Podlaska,
– Panu Andrzejowi Mironiukowi – Kierownikowi Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej,
– Panu Kamilowi Kożuchowskiemu – Wójtowi Gminy Piszczac,
– Panu Janowi Sikorze – Wójtowi Gminy Zalesie,
– Panu Markowi Łysakowskiemu – Dyrektorowi firmy ubezpieczeniowej UNIQA,
– Panu Andrzejowi Zającowi – Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – Sędziemu Głównemu tegorocznych Eliminacji,
– Panu Zdzisławowi Kozłowskiemu – Prezesowi Honorowemu Klubu Motocyklowego „GROM” w Białej Podlaskiej,
– Pani Dorocie Sierpatowskiej – Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu.,
– Panu Wojciechowi Kołodyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zalesiu,
– Pani Annie Ślifirczyk – Kierownikowi Zakładu Ratownictwa Medycznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
– Panom: Piotrowi Sadowskiemu oraz Sebastianowi Niczyporukowi – Studentom Ratownictwa Medycznego z Koła Naukowego „Erka” działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Pragniemy podkreślić że wszystkie drużyny biorące udział w Turniejach reprezentowały wysoki poziom. Dlatego zachęcamy wszystkich uczestników Turniejów do wzięcia udziału w Powiatowych Igrzyskach LZS, które odbędą się w tym roku w czerwcu w Konstantynowie. Wasze umiejętności z pewnością bedziecie mogli wykorzystać w rozgrywanych tam konkurencjach.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Skip to content