Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

W Białej Podlaskiej

ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Biała Podlaska 2023-04-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty na :

Zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej nie przekraczającej moc 30 kW dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60.

Opis przedmiotu zamówienia:

  • moc instalacji – nie przekracza 30 kW, ( dotychczasowe zużycie prądu ok. 30 000 – 32 000 kWh),
  • instalacja montowana na dachu skośnym pokrytym blachą na rąbek,
  • dokonanie niezbędnych uzgodnień, powiadomień lub zgłoszeń wymaganych przez obowiązujące prawo,
  • pożądany termin zakończenia robót 30 czerwca 2023 r.

Kryteria oceny oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe.

 

            Termin składania ofert:

 

Termin na złożenie oferty wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania lub publikacji na stronie www.wordbp.pl. zapytania ofertowego.

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Ofertę należy złożyć w  :

1.       Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej   ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska Sekretariat lub

2.       Przesłać na adres mailowy : sekretariat@wordbp.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

– opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,

– wartość oferty netto/ brutto

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu  83 342 58 20

Skip to content