Informacja o turniejach BRD w 2015 r.

20 marca 2015

Tradycyjnie na wiosnę zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w turniejach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorami tegorocznych Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego oraz Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego są: Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Oddział Zamiejscowy Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Automobilklub Bialski.

W tym roku współorganizatorami turniejów będą: Urząd Gminy w Zalesiu i Urząd Gminy w Piszczacu.

Tegoroczne imprezy odbędą się:

Szkoły Podstawowe – 17.04.2015 – Zesół Szkół w Zalesiu,

Szkoły Gimnazjalne – 14.04.2015 – Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu,

Szkoła Ponadgimnazjalne – 25.04.2015 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Zgłoszenia drużyn chcących wziąć udział w turnieju należy przesłać faksem do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numer 0833448294.

Termin przyjmowania zgłoszeń dla szkół podstawowych i gimnazjów upływa w dniu 10.04.2015 r, natomiast dla szkól ponadgimnazjalnych 20.04.2015 r.

Regulaminy Ogólnopolskich Turniejów BRD dostępne są na stronach Polskiego Związku Motorowego lub na naszej stronie w dziale „DO POBRANIA”.

Skip to content