„Narodowy eksperyment bezpieczeństwa – weekend bez ofiar”

08 sierpnia 2010

Informujemy, iż w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej oraz Sekcja Motocyklowa „GROM” Automobilklubu Bialskopodlaskiego przyłącza się do ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa – Weekend bez ofiar”. Kampania ma zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestie bezpieczeństwa drogowego, ukazaniu wagi problemu, który na co dzień ulega spowszednieniu. Działania komunikacyjne podejmowane w ramach akcji mają na celu uświadomienie i edukowanie kierowców, pasażerów, pieszych i rowerzystów.

W dniu 8 sierpnia 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej 60 przeprowadzono festyn związany z ww akcją podczas którego odbyły się m.in.

  • pokaz ratownictwa drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej,
  • sprawdzenie zasobu posiadanej wiedzy z przepisów ruchu drogowego – anonimowe testy na prawo jazdy,
  • jazdy samochodem osobowym po prostej i po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymanie w wyznaczonym miejscu pod okiem egzaminatora oraz jazdy sprawnościowe z talerzem stewarta i na trolejach,
  • omówienie przez Policjanta Ruchu Drogowego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym powiatu bialskiego oraz podstawowych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych.

Chętne osoby mogły skorzystać z bezpłatnych badań psychotechnicznych prowadzonych przez psychologa transportu, na:

  • podzielność uwagi,
  • ogólną szybkość reakcji (tzw. refleks),
  • wyczucie oceny odległości,
  • widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie

i uzyskać informacje dotyczące w/w funkcji i ich przełożenie na sytuację za kierownicą pojazdu.

Podczas trwania akcji goście mogli również skorzystać z alkogogli – imitujących stan po spożyciu alkoholu, oraz obejrzeć pokaz motocykli z sekcji Motocyklowej Automobilklubu Bialskopodlaskiego „GROM”.

Zapraszamy do galerii!

Skip to content