Szkoła bezpiecznej jazdy – sezon 2013 zakończony

25 marca 2013

24 marca 2013 r. zakończyła się kolejna edycja zimowej Szkoły Bezpiecznej Jazdy, działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. To już 11 lat tradycyjnie w okresie zimowym WORD w Białej Podlaskiej (prawdopodobnie jako jedyny w kraju) prowadzi nieodpłatne szkolenia kierowców z doskonalenia techniki jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia w SBJ cieszyły się dużym zainteresowaniem. W bieżącym roku zajęcia rozpoczęło 50 osób w tym 19 kobiet.

Zajęcia ukończyło 40 osób z czego certyfikat SBJ uzyskało 34 osoby. Kurs trwał od stycznia do marca. Spotkania odbywały się w każdą niedzielę miesiąca w podziale na dwie grupy.

Tematyka zajęć była dość różnorodna dzięki czemu uczestnicy mogli pozyskać umiejętności między innymi w zakresie: hamowania przed przeszkodą, poślizgów kontrolowanych na prostym odcinku, ciasne skręty i nawroty na śliskiej nawierzchni.

Podczas spotkania podsumowującego odbyły się próby sprawnościowe wyłaniające Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Szkoły Bezpiecznej Jazdy 2013 w kategorii kobiet i mężczyzn.

Najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami, ufundowanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wręczonymi przez: Dyrektora WORD w Białej Podlaskiej Pana Zbigniewa Kota, Zastępcę Dyrektora WORD Pana Arkadiusza Maksymiuka oraz Kierownika Lądowiska w Białej Podlaskiej Pana Mariusza Kozioł.

Lista zwycięzców w kategorii kobiet:
1. Aleksandra Kanclerz – Mistrz SBJ
2. Elżbieta Dźwierzyńska – Wicemistrz SBJ
3. Katarzyna Kulicka – II Wicemistrz SBJ

Lista zwycięzców w kategorii mężczyzn:
1. Piotr Jahołkowski – Mistrz SBJ
2. Mirosław Stefaniuk – Wicemistrz SBJ
3. Piotr Sakowicz – II Wicemistrz SBJ

Skip to content