WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY ZA EGZAMIN/Y NA PRAWO JAZDY LUB SZKOLENIE / KURS

  Egzamin / szkolenie / kurs zaplanowany był w

  Zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych opłat za w kwocie słownie:

  Powyższą kwotę
  odbiorę osobiście (w kasie głównej WORD Biała Podlaska)proszę przekazać na następujący rachunek bankowy

  Zwracana kwota będzie pomniejszana o koszty zwrotu w wys. 10% kwoty nadpłaty (Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminu państwowego….)
  UWAGA! Czas realizacji wniosku może wynieść do 30 dni.

  Oświadczam, iż:

  WORD jest czynny w godzinach:

  Egzaminy

  od 7:50 do 20:00

  Zapisy na egzamin

  od 8:00 do 15:30

  Skip to content