WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY ZA EGZAMIN/Y NA PRAWO JAZDY

Egzamin zaplanowany był w
Zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych opłat za egzamin/y na prawo jazdy w kwocie słownie:

Powyższą kwotę
odbiorę osobiście (w kasie głównej WORD Biała Podlaska)proszę przekazać na następujący rachunek bankowy

Zwracana kwota będzie pomniejszana o koszty zwrotu w wys. 10% kwoty nadpłaty (Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminu państwowego….)
UWAGA! Czas realizacji wniosku może wynieść do 30 dni.

Oświadczam, iż:

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content