Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej oraz w OT Łuków wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ośrodek, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,monitorowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej i OT Łuków pełni Pani Anna Łagowska

e-mail: anna.lagowska70@gmail.com

Skip to content