Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

 

Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego

ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

 

 tel./fax WORD Biała Podlaska

 83 342 58 20

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

Nr Rachunku:

57 1240 2177 1111 0010 5107 2484
 

 

Oddział Terenowy Łuków

ul. Piłsudskiego 29

21-400 Łuków

 

 tel./fax OT Łuków

 25 631 04 13

e-mail: otlukow@wordbp.pl

Nr Rachunku:

91 1240 2177 1111 0010 5791 1633
 

 

NIP 537-19-63-913

 

WORD jest czynny w godzinach:

  

EGZAMINY

od 8.00 do 16.00
 

ZAPISY NA EGZAMIN

od 8.00 do 15.30
 

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

od 8.00 do 16.00

  

DZIAŁ SZKOLEŃ

od 8.00 do 16.00

 

 

K  O  N  T  A  K  T

NUMERY WEWNĘTRZNE

I EMAILe

  

Liczba wejść na stronę

   

  

  

***

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WORD

***

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE WORD

***

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WORD

     

 

  

 

         A K T U A L N O Ś C I  

 

 

 

  2019-01-17 |  ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

    Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej zaprasza przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie, które odbędzie się 21 stycznia 2019 r. o godz. 12.00, w sali 105, w siedzibie WORD przy ulicy Orzechowej 60 w Białej Podlaskiej.

    Przedmiotem spotkania będzie omówienie współpracy WORD w Białej Podlaskiej/OT WORD w Łukowie z Ośrodkami Szkolenia Kierowców na 2019 r.

   

      

 

  2019-01-08 |  KURS REEDUKACYJNY

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani.

   

   Przewidywany termin kursu: - luty 2019 r.

   - (w przypadku braku wymaganej ilości uczestników termin może ulec zmianie).

 

Informujemy również o możliwości przeprowadzenia badań psychologicznych kierowców w naszej pracowni psychologicznej.

  

Więcej informacji

   

Karta zgłoszenia na kurs.

Regulamin organizacyjny kursu.

   

      

     

  2018-07-05 |  WYWOŁANIE NA EGZAMIN

    W związku z wejściem w życie przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje, że osoby przystępujące do egzaminów na prawo jazdy będą wywoływane do egzaminu po numerze ewidencyjnym znajdującym się na zaświadczeniu o zapisie na egzamin.

 

Więcej informacji

   

      

 

  2018-01-29 |  KURS: KIEROWANIE RUCHEM DROGOWYM

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie dla kierujących ruchem drogowym.

    Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 833425820 lub w siedzibie WORD w Białej Podlaskiej

   trwa nabór

   

      

     

  2014-05-22 |  OT ŁUKÓW - NR RACHUNKU

   

    Informujemy że wszelkie opłaty za egzaminy odbywające się w ODDZIALE TERENOWYM WORD w Łukowie, należy wpłacać na konto:

        91 1240 2177 1111 0010 5791 1633.

 

      

     

  2014-04-11 |  OT ŁUKÓW

       Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje że od dnia 15 kwietnia 2014r. rozpoczyna zapisy na egzaminy na prawo jazdy kat AM, A1, A2, A, B1 i B, które będą się odbywały w Oddziale Terenowym w Łukowie przy ulicy Piłsudskiego 29.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 631 04 13.

      

     

  2010-04-30 |  KIEROWCY ZAWODOWI

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej został wpisany do "Rejestru przedsię-biorców prowadzących ośrodek szkolenia", który prowadzony jest przez Wojewodę Lubelskiego. W związku z tym uzyskaliśmy możliwość prowadze-nia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji uzupełniającej oraz szkoleń okre-sowych kierowców zawodowych w zakresie wykonywania przez nich przewozu drogowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w takich szkoleniach.

Informacje na temat kursu pod nr tel. 83 342 58 20 wew. 110 (Dział szkoleń) lub w siedzibie WORD pok. 108.

 

 

 

 

  2009-12-18 |  Zapis na egzamin poprzez          P E Ł N O M O C N I K A

Osoba, ubiegająca się o wyznaczenie terminu egza-minu państwowego na prawo jazdy, wymagane do-kumenty może złożyć poprzez pełnomocnika po-siadającego upoważnienie do odbioru zaświadcze-nia z wyznaczonym terminem egzaminu. Treść za-świadczenia podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

  

Wzór pełnomocnictwa

   

Pełna treść zarządzenia

   

      

     

  2009-01-27 |  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

"PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ"

W związku z nowelizacją Ustawy Kodeks Pracy z dnia 21 listopada 2008r. WORD w Białej Podlaskiej organizuje szkolenie "PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ", które przygotowu-je pracowników do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy. Zapisy i informacje w siedzibie WORD pok.108, lub pod numerem telefonu 083 342 58 20 wew. 110 lub 115.

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

 

I N F O R M A C J E

 

 

 

  2019-01-17 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

 

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego z przyczepą, przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat C i C+E.

 

Więcej informacji

 

 

  2019-01-05 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO.

 

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej ogłasza III przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa 1,2 Nr rej. LB 51318, będącego własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

 

Więcej informacji

 

 

  2019-01-02 |  "NOWA PRZYCZEPA - KAT "T"

       

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje, że egzaminy praktyczne na kat "T" przeprowadzane są obecnie na nowej przyczepie MARPOL MT600.

   

    Poniżej można zapoznać się z obsługą nowej przyczepy. Film ma charakter informacyjny i nie jest instrukcją obsługi.

    Informacji szczegółowych udziela Kierownik Działu Egzaminowania WORD w Białej Podlaskiej.

->MARPOL MT600<-

   

      

 

 

  2018-12-20 |  DNI WOLNE I PRACUJACE 2019

Informujemy, że w 2019r. dni:

 

-  2 maja,

-  21 czerwca,

-  16 sierpnia,

-  27 grudnia,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami wolnymi od pracy;

 

-  11 maja,

-  8 czerwca,

-  24 sierpnia,

-  14 grudnia,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami pracującymi.

 

  2018-07-12 |  "BEZPIECZNIE NA WSCHODZIE! ŚWIEĆ ŻYCIEM BEZPIECZNY BIEGACZU!"

    Wielu pieszych na naszych drogach, nadal zapomina o korzystaniu po zmierzchu z elementów odblaskowych. W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego powstał film promujący bezpieczne zachowania w tej dziedzinie.

 

Obejrzyj spot

.

Więcej informacji

   

      

 

  2018-05-15 |  PODSUMOWANIE TURNIEJÓW BRD 2018.

    Zakończyły się powiatowe Eliminacje Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Więcej informacji

   

      

 

 

  2015-03-16 |  OFERTA WYNAJMU SAL

    Szanowni Państwo. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej oferuje Państwu do wynajęcia sale doskonale nadające się do organizacji: szkoleń, kursów, spotkań, zebrań, różnego rodzaju prezentacji itp. imprez.

 

  

Pełna treść oferty

   

      

     

  2013-05-15 |  ZMIANA NUMERU RACHUNKU WORD.

    Informujemy że od 16.05.2013 r. WORD w Białej Podlaskiej obsługuje Bank P.K.O. SA I Oddział w Białej Podlaskiej.

    W związku z tym wszelkie opłaty za egzaminy, szkolenia, badania psychologiczne oraz wynajem należy wpłacać na konto:.

                57 1240 2177 1111 0010 5107 2484.

 

      

     

 

  2012-03-30 |  APEL SŁUŻB RATOWNICZYCH

    Szanowni Państwo. Ponieważ pierwsze minuty po wypadku są najważniejsze dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego, nasze Stowarzyszenie całym sercem przyłącza się do prośby Akademi Medycznej, o rozpropagowanie idei umieszczenia w telefonach komórkowych hasła ICE.

 

             - Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczna Droga"

  

Pełna treść apelu

   

      

     

  2011-10-12 |  MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO.

   WORD w Białej Podlaskiej zaprasza Dyrektorów oraz Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych do skorzystania z Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego

Więcej informacji w dziale BRD

 

      

 

 

  2009-04-21 |  SZKOLENIA  W  ZAKRESIE
                         "KIEROWANIA    RUCHEM
                         DROGOWYM"

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu  Drogowego w Białej Podlaskiej organizuje szkolenia w zakresie „kierowania  ruchem  drogowym”.

 

Więcej informacji w dziale KURSY