Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

 

Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego

ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

 

 tel./fax WORD Biała Podlaska

 83 342 58 20

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

Nr Rachunku:

57 1240 2177 1111 0010 5107 2484
 

 

Oddział Terenowy Łuków

ul. Piłsudskiego 29

21-400 Łuków

 

 tel./fax OT Łuków

 25 631 04 13

e-mail: otlukow@wordbp.pl

Nr Rachunku:

91 1240 2177 1111 0010 5791 1633
 

 

NIP 537-19-63-913

 

WORD jest czynny w godzinach:

  

EGZAMINY

od 8.00 do 16.00
 

ZAPISY NA EGZAMIN

od 8.00 do 15.30
 

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

od 8.00 do 16.00

  

DZIAŁ SZKOLEŃ

od 8.00 do 16.00

 

 

K  O  N  T  A  K  T

NUMERY WEWNĘTRZNE

I EMAILe

  

Liczba wejść na stronę

   

  

     

 

  

 

         A K T U A L N O Ś C I  

 

 

 

  2017-03-21 |  KURS REEDUKACYJNY

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani.

   

   Termin kursu: trwa nabór.

 

  

Więcej informacji

   

Karta zgłoszenia na kurs.

Regulamin organizacyjn kursu.

   

      

     

  2014-05-22 |  OT ŁUKÓW - NR RACHUNKU

   

    Informujemy że wszelkie opłaty za egzaminy odbywające się w ODDZIALE TERENOWYM WORD w Łukowie, należy wpłacać na konto:

        91 1240 2177 1111 0010 5791 1633.

 

      

     

  2014-04-11 |  OT ŁUKÓW

       Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje że od dnia 15 kwietnia 2014r. rozpoczyna zapisy na egzaminy na prawo jazdy kat AM, A1, A2, A, B1 i B, które będą się odbywały w Oddziale Terenowym w Łukowie przy ulicy Piłsudskiego 29.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 631 04 13.

      

     

  2010-04-30 |  KIEROWCY ZAWODOWI

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej został wpisany do "Rejestru przedsię-biorców prowadzących ośrodek szkolenia", który prowadzony jest przez Wojewodę Lubelskiego. W związku z tym uzyskaliśmy możliwość prowadze-nia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji uzupełniającej oraz szkoleń okre-sowych kierowców zawodowych w zakresie wykonywania przez nich przewozu drogowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w takich szkoleniach.

Informacje na temat kursu pod nr tel. 83 342 58 20 wew. 110 (Dział szkoleń) lub w siedzibie WORD pok. 108.

 

 

 

 

  2009-12-18 |  Zapis na egzamin poprzez          P E Ł N O M O C N I K A

Osoba, ubiegająca się o wyznaczenie terminu egza-minu państwowego na prawo jazdy, wymagane do-kumenty może złożyć poprzez pełnomocnika po-siadającego upoważnienie do odbioru zaświadcze-nia z wyznaczonym terminem egzaminu. Treść za-świadczenia podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

  

Wzór pełnomocnictwa

   

Pełna treść zarządzenia

   

      

     

  2009-01-27 |  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

"PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ"

W związku z nowelizacją Ustawy Kodeks Pracy z dnia 21 listopada 2008r. WORD w Białej Podlaskiej organizuje szkolenie "PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ", które przygotowu-je pracowników do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy. Zapisy i informacje w siedzibie WORD pok.108, lub pod numerem telefonu 083 342 58 20 wew. 110 lub 115.

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

 

I N F O R M A C J E

 

 

 

  2017-04-12 |  GODZINY PRACY WORD.

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje że w dniu 14.04.2017. r (piątek) WORD W Białej Podlaskiej oraz Oddział Terenowy WORD w Łukowie będą czynne do godz. 14.30.

 

      

 

  2017-03-21 |  INFORMACJA O TURNIEJACH BRD 2017.

    Jak co roku, także i w tym, w miesiącu kwietniu, odbędą się ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJÓW BRD.

- 26 kwietnia Turniej BRD szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Kodniu.

- 27 kwietnia Turniej BRD gimnazjów w Publicznym Gimnazjum w Ciciborze Dużym.

- 29 kwietnia finał regionalny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w siedzibie WORD w Białej Podlaskiej.

 

Więcej informacji

   

      

 

  2016-12-08 |  DNI WOLNE I PRACUJACE

Informujemy, że w 2017 r. dni:

 

-  2 maja,

-  16 czerwca,

-  14 sierpnia,

-  10 listopada,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami wolnymi od pracy;

 

-  13 maja,

-  24 czerwca,

-  26 sierpnia,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami pracującymi.

 

  2015-03-16 |  OFERTA WYNAJMU SAL

    Szanowni Państwo. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej oferuje Państwu do wynajęcia sale doskonale nadające się do organizacji: szkoleń, kursów, spotkań, zebrań, różnego rodzaju prezentacji itp. imprez.

 

  

Pełna treść oferty

   

      

     

  2013-05-15 |  ZMIANA NUMERU RACHUNKU WORD.

    Informujemy że od 16.05.2013 r. WORD w Białej Podlaskiej obsługuje Bank P.K.O. SA I Oddział w Białej Podlaskiej.

    W związku z tym wszelkie opłaty za egzaminy, szkolenia, badania psychologiczne oraz wynajem należy wpłacać na konto:.

                57 1240 2177 1111 0010 5107 2484.

 

      

     

  2012-11-26 |  MIEJSCE PARKINGOWE DLA KOBIET W CIĄŻY

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie podjął inicjatywę społeczną mającą na celu ułatwienie życia kobietom w ciąży. Akcja ta polega na przygotowaniu i odpowiednim oznakowaniu wydzielonych miejsc parkingowych na których mogłyby parkować kobiety ciężarne. Ułatwiło by im to funkcjonowanie w tym szczególnym i nie łatwym dla nich okresie życia.

 

Więcej informacji

   

      

     

 

  2012-03-30 |  APEL SŁUŻB RATOWNICZYCH

    Szanowni Państwo. Ponieważ pierwsze minuty po wypadku są najważniejsze dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego, nasze Stowarzyszenie całym sercem przyłącza się do prośby Akademi Medycznej, o rozpropagowanie idei umieszczenia w telefonach komórkowych hasła ICE.

 

             - Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczna Droga"

  

Pełna treść apelu

   

      

     

  2011-10-12 |  MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO.

   WORD w Białej Podlaskiej zaprasza Dyrektorów oraz Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych do skorzystania z Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego

Więcej informacji w dziale BRD

 

      

 

 

  2009-04-21 |  SZKOLENIA  W  ZAKRESIE
                         "KIEROWANIA    RUCHEM
                         DROGOWYM"

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu  Drogowego w Białej Podlaskiej organizuje szkolenia w zakresie „kierowania  ruchem  drogowym”.

 

Więcej informacji w dziale KURSY