UCHWAŁA NR XLIII/659/2014

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content